Waldorf Vállalkozói Jegyzék ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Welldorf Szövetkezet (1163 Budapest, Thököly út 54., Cégjegyzékszám: 01-02-054016), (a továbbiakban Szolgáltató) által a vallalkozok.waldorf.hu weboldalon üzemeltetett “Waldorf Vállalkozói Jegyzék” előfizetéses szolgáltatás használatára vonatkozó feltételeket, valamint abban az esetben, ha a Felhasználó részt vesz az “ÉRTED Támogatási Rendszerben”, úgy a Magyar Waldorf Szövetség (1075 Budapest, Asbóth u. 17., Nyilvántartási szám: 13-02-00023324), (a továbbiakban Kedvezményezett) és a Felhasználó között létrejövő megállapodásra vonatkozó feltételeket.

Az „Elfogadom a Szerződési feltételeket” jelölőnégyzet megjelölése, majd a “Regisztráció elküldése” gombra való kattintással a Felhasználó szerződést köt Szolgáltatóval, illetve az “ÉRTED Támogatási Rendszer”-ben való részvétel esetén egyidejűleg Kedvezményezettel is, elfogadva a jelen Szerződési Feltételeket.

1. Waldorf Vállalkozó Jegyzék

1.1. Szerződés tárgya

A Szolgáltató a Felhasználó részére online “Waldorf Vállalkozói Jegyzék” vállalkozói katalógus rendszert biztosít, melyen keresztül Felhasználó bemutathatja vállalkozását, szolgáltatását, termékeit.

A Szolgáltató által működtetett online Waldorf Vállalkozói Jegyzék (vallalkozok.waldorf.hu) felhasználási joga azon cselekvőképes személyek, egyéni vállalkozók és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak a vallalkozok.waldorf.hu weboldalon.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

– 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy

– egyéni vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet képviselője, és

– minden esetben a saját, vagy az általa képviselt egyéni vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult azok megjelenítését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

1.2. Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időtartamra kötik.

1.3. A szolgáltatás díja

1.3.1 A szolgáltatás előfizetési díjának fizetési módja

A Felhasználó regisztrációját követően a Szolgáltató jóváhagyja és aktiválja a regisztrációt, majd számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el.

Felhasználó jogosult a regisztrációját az mwsz@waldorf.hu email címre küldött üzenetben töröltetni. Szolgáltató ilyen esetben köteles a Felhasználó vállalkozását az email beérkezését követő 30 napon belül törölni.

1.4. A Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató a Felhasználó számára biztosítja jelen Szerződési Feltételekben meghatározott online “Waldorf Vállalkozói Jegyzék”-ben megjelentethető tartalmak megjelenítésének jogát. A Szolgáltató köteles mindent megtenni az online “Waldorf Vállalkozói Jegyzék” folyamatos elérhetőségének fenntartása érdekében.

Jelen szerződés teljesítése során a Szolgáltatónak nem feladata Felhasználó esetleges hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó által rögzített adatok és információk valódiságáért. Felhasználó ezt kifejezetten tudomásul veszi.

1.5. Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználóhoz tartozó aloldal adatainak aktualizálása minden esetben Felhasználó feladata az mwsz@waldorf.hu email címre küldött módosítási kérelem formájában. A Felhasználó aloldalán található adatok és információ valódiságával kapcsolatban kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.